ANMÄLNING

Man kan nu anmäla sig till terminen 2020-21

Telefon hjälp: 040 539 8800, vardagar kl 10-16

OBS!

De som har anmält sig till höstterminen behöver inte skilt anmäla sig till vårterminen,

anmälan är i kraft också under våren.

 

Anmälningsdirektiv 2020-21:

 

ALLMÄNT OM ANMÄLNINGEN:
Innan du anmäler dig, läs anmälningsdirektiven och skolans regler noggrannt. OBS! Då du anmäler dig till en lektion anmäler du dig automatiskt till både höst- och vårterminen 2020-2021. Kolla våra regler för annullering. Du hittar dem på våra hemsidor, samt i slutet av detta direktiv. Alla gamla och nya elever ska anmäla sig till lektionerna innan de tar del av den första. Till lektioner där det finns plats kan man anmäla sig även mitt under en termin (de lektioner man då inte varit med om räknas bort från fakturan).

  • Bekanta dig med läsordningen, grenbeskrivningar m.m. som finns på våra hemsidor

  • Elever som fortsätter från förra terminen, kolla vilken fortsättningslektion som gäller i första hand för din egen grupp. Kom ihåg att nivånoteringen inte nödvändigtvis ändras/stiger varje år

  • Om du är osäker på till vilken åldersgrupp eller nivå du hör, eller om du har vilken som helst annan fråga, kontakta elevkansliet, tel. 040 539 8800 / toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

 

 

ANMÄLNING:

Välj de lämpligaste lektionerna från utbudet och förflytta dig till Hellewi, där du kan sätta dina lektioner i köpkorgen. Du kan anmäla dig till flera lektioner/kurser samtidigt. Familjemedlemmar ska ändå anmäla sig separat. Då du lagt de lektioner du vill ha i köpkorgen kan du inleda anmälningsproceduren.

OBS! Läs ”tilläggsuppgifterna” i Hellewi angående de timmar du väljer,

innan du lägger dem i köpkorgen. Du har 30 minuter på dig att

göra anmälningen innan produkterna tas bort från köpkorgen.

  1. Genom att trycka på knappen "Kurssit" (kurser) kan du på skärmen se utbudet av danslektioner. När du väljer en av dem får du fram tilläggsuppgifter. Om det finns utrymme på kursen, reservera en lektion genom att välja ”ilmoittaudu varalle”.
     

  2. Fyll omsorgsfullt i alla punkter för personuppgifter och skicka in dem. För faktureringen behöver vi betalarens personuppgifter i sin helhet, en e-postadress och fullständig gatuadress. För minderåriga behöver vi också vårdnadshavarens namn, e-postadress och gatuadress. Ifall vi plötsligt behöver annullera en lektion, meddelar vi det via sms. Därför behöver vi också ett mobiltelefonnummer.
     

  3. Platserna fylls i den ordning kunderna anmäler sig. Du får slutligen en bekräftelse på att du anmält dig. Spara anmälningsnumret, med hjälp av det kan du senare kontrollera din anmälan. Om du får en reservplats eller om dansskolan inhiberar lektionen tar vi kontakt med dig.

 

Konstfarbrikens Dansskolas kansli:

Västra Alexandersgatan 1 B
tel. 040 539 8800
Öppet vardagar kl. 10-16

toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

 

Postadress:
Taidetehtaan Tanssikoulu
PB 34, 06101 Borgå

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

 


TAIDETEHDAS / KONSTFABRIKEN

Toimisto + Salit 1 & 2 / Kansli + danssal 1 & 2
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B. / Västra Alexandersgatan 1 B

puh./tel. 040 539 8800 (arkisin klo 10-16/vardagar kl. 10-16)

sähköposti/e-post: toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvissä asioissa /

I ärenden gällande fakturering och annullering:

laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Sali 1 ja Sali 2, Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B, Porvoo

Danssal 1 och 2, Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1 B, Borgå

"Kuuris"
Lukiokatu 5-7 B3 (entinen kuurojen koulu) ”Kuuris”

Gymnasiegatan 5-7 B 3 (f.d. dövskolan)

Zentra
Mannerheiminkatu 20

Zentra

Mannerheimgatan 20

© 2023 by Digital Marketing. Proudly created with Wix.com