ANMÄLNING

Man kan nu anmäla sig till våren 2020

BEHÄNDIGT PÅ NÄTET: Anmäl dig

Telefon hjälp: 040 539 8800, vardagar kl 10-16

PÅ PLATS i Konstfabriken:

Västra Alexandersgatan 1 B.

Vi tar emot anmälningar vid närvaro av vårdnadshavare, samt hjälper också gärna i andra ärenden.

OBS!

De som har anmält sig till höstterminen behöver inte skilt anmäla sig till vårterminen,

anmälan är i kraft också under våren.

 

Anmälningsdirektiv 2019-20:

ALLMÄNT OM ANMÄLNINGEN:
Innan du anmäler dig, läs anmälningsdirektiven och skolans regler noggrannt.

OBS! Då du anmäler dig till en lektion anmäler du dig automatiskt till både höst- och vårterminen 2019–2020. Kolla våra regler för annullering. Du hittar dem på våra hemsidor, samt i slutet av detta direktiv. Alla gamla och nya elever ska anmäla sig till lektionerna innan de tar del av den första. Till lektioner där det finns plats kan man anmäla sig även mitt under en termin (de lektioner man då inte varit med om räknas bort från fakturan).

  • Bekanta dig med läsordningen, grenbeskrivningar m.m. som finns på våra hemsidor

  • Elever som fortsätter från förra terminen, kolla vilken fortsättningslektion som gäller i första hand för din egen grupp. Kom ihåg att nivånoteringen inte nödvändigtvis ändras/stiger varje år

  • Om du är osäker på till vilken åldersgrupp eller nivå du hör, eller om du har vilken som helst annan fråga, kontakta elevkansliet, tel. 040 539 8800 / toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

 

 

ANMÄLNING:

Välj de lämpligaste lektionerna från utbudet och förflytta dig till Hellewi, där du kan sätta dina lektioner i köpkorgen. Du kan anmäla dig till flera lektioner/kurser samtidigt. Familjemedlemmar ska ändå anmäla sig separat, INTE I SAMMA KÖPKORG. Då du lagt de lektioner du vill ha i köpkorgen kan du inleda anmälningsproceduren. Lektionerna betalas ännu inte då man anmäler sig, säsongsavgiftens förfallodag är ungefär en månad efter att lektionerna börjat. Betalning sker i första hand via en länk som kunden får per e-post. Har du frågor gällande faktureringen, ta kontakt med elevkansliet.

OBS! Läs ”tilläggsuppgifterna” i Hellewi angående de timmar du väljer,

innan du lägger dem i köpkorgen. Du har 30 minuter på dig att

göra anmälningen innan produkterna tas bort från köpkorgen.

  1. Genom att trycka på knappen "Kurssit" (kurser) kan du på skärmen se utbudet av danslektioner. När du väljer en av dem får du fram tilläggsuppgifter. Om det finns utrymme på kursen, reservera en lektion genom att välja ”ilmoittaudu varalle”.
     

  2. Fyll omsorgsfullt i alla punkter för personuppgifter och skicka in dem. För faktureringen behöver vi betalarens personuppgifter i sin helhet, en e-postadress och fullständig gatuadress. För minderåriga behöver vi också vårdnadshavarens namn, e-postadress och gatuadress. Ifall vi plötsligt behöver annullera en lektion, meddelar vi det via sms. Därför behöver vi också ett mobiltelefonnummer.
     

  3. Platserna fylls i den ordning kunderna anmäler sig. Du får slutligen en bekräftelse på att du anmält dig. Spara anmälningsnumret, med hjälp av det kan du senare kontrollera din anmälan. Om du får en reservplats eller om dansskolan inhiberar lektionen tar vi kontakt med dig.

 

Vi ber om personnummer på anmälningsblankett-sidan. Där finns ett liknande säkerhetssystem som på bankernas sidor. Programmet använder HTTPS-förbindelse, den är skyddad och det är nästan omöjligt att missbruka eller följa den.

BETALNINGSPRINCIPER OCH RABATTER:

En anmälning är bindande och i kraft hela läsåret. Om du har anmält dig till en lektion, och inte annullerat ankomsten till den enligt reglerna, har dansskolan rätt att begära avgift för de reserverade lektionerna. Som betalningspraxis används läsårsavgift, betalningar i rater och för vuxnas lektioner kan även idrottsförmåner, vilka nämns nedan, användas. Alla läsårsavgifter har ett kontorstillägg på 5 euro. I den ingår bland annat nyhetsbrev, intyg och elevkort som ger eleven olika förmåner under säsongen (förmåner som samarbetspartners erbjuder, eventuella gratislektioner m.m.). Om du har frågor som berör faktureringen, ta kontakt med elevkansliet laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi / tel. 040 5398800.

 

Läsårsavgift: I första hand är faktureringspraxisen den, att vi tar betalt per termin, kunden får en räkning på hösten och en på våren. (Undantag utgörs av EK-grupperna*). Läsårsavgiften betalas via en länk som kunden får per e-post. Länken skickas till kunden ungefär en månad efter att lektionerna/ kursen börjat, då tiden för annullering gått ut. Kunden har 14 dygn på sig att betala. För en betalningspåminnelse debiterar vi 5 euro. Den som anmäler sig mitt under terminen får ersättning för de lektioner han/hon missat. Om det är någon annan som betalar din kursavgift ska den personens kontaktuppgifter uppges då du anmäler dig, på en separat plats på anmälningsblanketten. OBS! Vi skickar faktura/länk till betalningen per e-post till den e-postadress som du gett i samband med anmälningen. Kolla för säkerhets skull även din korg för skräppost och reklampost då vissa e-postsystem kan styra fakturan direkt dit. Ändra vid behov inställningarna i din e-post så att fakturan i framtiden kommer till rätt korg.

 

Förfallodatum: Om du vill betala säsongsavgiften i rater ska du då du får betalningslänken via e-post, välja Collector som betalningsmetod.

Collector sköter faktureringen i rater för vår del.

Idrottsförmåner: Om du använder idrottsförmåner, uppge det då du anmäler dig. Som betalningsmedel för lektioner för vuxna går

det att använda Smartum saldo, idrotts- eller kultursedlar, Edenreds rekreationssedlar och ePass. Se reglerna, punkt 3, Betalning.

 

Rabatter på läsårsavgifter:

Rabatten för en extra timme är -10 euro/läsårsavgift

Familjerabatten är -10 euro/familjemedlem/läsårsavgift.

Rabatter för familjer och extra timmar syns inte automatiskt i anmälningsskedet, men de tas i beaktande i faktureringen.

Kom ihåg då du anmäler dig att nämna extra timmar och namnen på de familjemedlemmar som har rätt till rabatt! Undantag och preciseringar för rabatter, se reglerna, punkt 3, Betalningar.

 

 

ANNULLERING AV ANMÄLAN / BYTE AV LEKTION:

Annullering: Då du anmäler dig till en lektion anmäler du dig automatiskt till både höst- och vårterminen 2019–20. Annullering av en lektion bör göras inom tre veckor (21 dygn) efter anmälningen. Tiden för annullering av anmälningar som gjorts innan terminen börjar (12.8.2019) räknas från och med den dag kursen börjat. Annulleringar som gäller vårterminen bör göras senast den 31.12.2019. Kortkurser, se reglerna, punkt 8. Nyttjanderätt, se reglerna, punkt 9. En annullering görs alltid per e-post till adressen laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi. Annulleringen bekräftas av kansliet. Om du inte fått en bekräftelse inom en vecka, ta kontakt med oss pånytt. Faktureringen avbryts från och med den dag då kunden skickat in sin annulleringsanmälan.

OBS! En annullering kan inte göras muntligt till läraren eller till kansliet. Som annullering räknas inte heller om du bara låter bli att komma till lektionen. Elever som avslutar terminen medan den pågår får pengar tillbaka endast mot läkarintyg. Dansskolan förbehåller sig rätten ta betalt för de kostnader som återbäringen eventuellt förorsakar. Om hela kursen inhiberas av dansskolan, får kunden tillbaka kursavgiften i sin helhet i enlighet med hur många lektioner som dragits in.

 

Byte av lektioner: Att byta lektion mitt under en termin är möjligt om det finns plats på en annan lektion som du är intresserad av. Ta kontakt med elevkansliet.

Ersättningar: Frånvaro ersätts inte i pengar. Se reglerna, punkt 4, Ändringar i undervisningen/elevens egen frånvaro. Dansskolan förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent göra ändringar

då det gäller lektioner och lärare.

FOTOGRAFERINGSTILLSTÅND:

Dansskolan behöver bildmaterial i kommunikations- och marknadsföringssyfte, för att tillverka broschyrer, för tidningsartiklar och elektroniska publikationer. Utöver detta behöver media ibland bildmaterial. Personuppgiftslagen förutsätter att personen som fotograferas har gett sitt tillst ånd för det. För en minderårig är det vårdnadshavaren som ger tillståndet. Vi följer lag och etiskt godkända principer då det gäller användning av bildmaterial och publicering av sådant, och vi förutsätter att även media gör samma.

 

 

 

 

Konstfarbrikens Dansskolas kansli:

Västra Alexandersgatan 1 B
tel. 040 539 8800
Öppet vardagar kl. 10-16

toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

 

Postadress:
Taidetehtaan Tanssikoulu
PB 34, 06101 Borgå

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

 


TAIDETEHDAS / KONSTFABRIKEN

Toimisto + Salit 1 & 2 / Kansli + danssal 1 & 2
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B. / Västra Alexandersgatan 1 B

puh./tel. 040 539 8800 (arkisin klo 10-16/vardagar kl. 10-16)

sähköposti/e-post: toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvissä asioissa /

I ärenden gällande fakturering och annullering:

laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Sali 1 ja Sali 2, Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B, Porvoo

Danssal 1 och 2, Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1 B, Borgå

Sali 3, "Jokkari"
Jokikatu 7 (vihreä Paasion talo)

Danssal 3, ”Jokkari”
Ågatan 7 (det gröna Paasio-huset)

Sali 4, "Kuuris"
Lukiokatu 5-7 B3 (entinen kuurojen koulu)

Danssal 4, ”Kuuris”

Gymnasiegatan 5-7 B 3 (f.d. dövskolan)

© 2023 by Digital Marketing. Proudly created with Wix.com