top of page

HISTORIA OCH KAOSKONTROLL

Konstfabrikens Dansskola är grundad år 2007 av Hanne Kauppinen, magister i danskonst. Dansskolan började sin verksamhet i januari 2007 i Borgåhuset, i samma utrymmen där StreetDanceWorld, ledd av Carita Hoyer, slutade. Redan under den första hösten flyttade dansskolan till Konstfabriken där vi hade två karga och enkla danssalar till vårt förfogande. Elevantalet växte explosionsartat.

 

År 2009 var Konstfabrikens Dansskola tvungen att flytta på grund av en stor renovering av Konstfabriken. De tillfälliga två danssalarna fanns på Stadshusgatan. År 2010 utvidgades dansskolans verksamhet och i bruk togs en tredje danssal på Ågatan 7. År 2012 var renoveringen av Konstfabriken klar och då flyttade danssalarna från Stadshusgatan samt kansliet tillbaka till Konstfabriken.

 

På hösten 2014 utvidgades Konstfabrikens Dansskolas verksamhet ytterligare, och en fjärde danssal,”Kuuris”,  togs i bruk. Danssalen befinner sig intill Rosenparken i den gamla dövskolans gymnastiksal.

 

På sommaren 2015 gjordes en ny renovering av Konstfabriken och dansskolan var tvungen att avstå utrymmena och flytta till tillfälliga utrymmen på Linnankoskigatan. Vårterminen 2016 påbörjades igen i Konstfabriken.

 

Dansskolan har genomgått utmaningar med utrymmen och fått flytta en hel del under sin korta historia. År för år har ändå dansstilarna, lektionsutbudet, åldersgrupperna, lärarna, elevantalet och verksamheten vuxit och utvecklats. Redan från början har dansskolan erbjudit danslektioner i allt från gatudansstilar till konstnärligare dansstilar. För tillfället har dansskolan ca. 950 danselever som går på regelbundna veckolektioner. Under läsåret 2016-17 var det sammanlagda elevantalet ungefär 1200. Varje år deltar Konstfabrikens Dansskola i olika evenemang och ordnar också själv mindre och större dansevenemang.

 

Konstfabrikens Dansskola har en kunnig personal. De flesta av våra lärare har en eller flera utbildningar inom danskonst eller har samlat på sig kunskap genom erfarenhet och resor. I vårt gäng finns det många danskonstnärer och -pedagoger som brinner för dans. Varje läsår jobbar 14-18 lärare på dansskolan. Hanne Kauppinen är lärare, rektor och konstnärlig riktgivare för Konstfabrikens Dansskola. I kansliet jobbar 2-4 personer.

 

Dansskolans styrka är absolut dess yrkeskunniga och konstnärligt begåvade lärare. Varje år skapar lärarna tillsammans med danseleverna och proffsiga ljud- och ljustekniker storartade elevföreställningar. Vi har ett bra team och en god anda! I undervisningen betonar Konstfabrikens Dansskola växelverkan mellan olika konstformer och vi hoppas kunna inspirera våra elever ända till ett yrke inom dans.

Värderingar

- Alla är lika värda

- Vi tolererar inte mobbning. Om vi märker att mobbning förekommer tar vi omedelbart och alltid tag i saken

- Vi uppmärksammar varje person under varje lektion

- Varje individ har sina egna styrkor

- Vi hjälper våra elever att förstå scenkonstens olika delområden och hur olika konstformer bildar en helhet i ett verk. Visuell helhet.

- KONST och DANS bör uppskattas. Det kan vara ett riktigt jobb.

 

VÅRT MOTTO:

Glädje, kreativitet & galenskap!

bottom of page