top of page

COVID-19

 

SÄKERHETSANVISNINGAR

Att komma på lektion

Kom till lektionen endast om du är helt frisk. Du kommer väl inte till lektionen ifall du  känner dig sjuk eller ifall du har flunsa symtom, såsom hosta eller snuva. Lärarna på skolan undervisar också endast då de är helt friska. Vi tar andra i beaktande och upprätthåller en uppmuntrande stämning.

 

Du följer väl anvisningarna angående karantän. Ifall du är i karantän kan du inte besöka dansskolan. Du kan delta i lektionerna också på distans, anvisningarna för deltagandet på distans finns ovan under rubriken “hybrid undervisning”. 

 

Tvätta händerna

Tvätta händerna noggrant med tvål både före och efter lektionen. Utanför danssalarna och i danssalarna finns handdesinfektionsmedel. Kom ihåg att följa god hygien då du hostar och nyser!

 

Kontakt

Vi försöker minimera all närkontakt, men observera att det är svårt att undvika kontakter fullt ut på grund av verksamhetens karaktär och speciellt under lektioner för små barn.


Under lektionerna använder vi utrymmets hela kapacitet  och vi dansar så långt ifrån varandra som möjligt. Vid behov görs övningarna i mindre grupper medan resten av eleverna väntar vid sidan och håller trygga säkerhetsavstånd.

Vi avslutar lektionerna 5 minuter tidigare, för att undvika trängsel vid dörren och i korridorerna.

 

Att röra sig i utrymmena

Vid närundervisning bör alla över 12 år använda ansiktsmask. Det rör sig mycket människor i omklädningsrummen och korridorerna i samband med att lektionerna börjar och slutar. Därför är det viktigt att komma till sin egen lektion först strax innan lektionen börjar (tidigast 10 min. innan lektionens början), och efter att lektionen har slutat bör man avlägsna sig från dansskolans utrymmen.

 

Vi undviker att ta med utomstående människor till dansskolans utrymmen. Man får följa med eleven till ytterdörren men endast eleven kommer in i dansskolans utrymmen. Föräldrar till små barn avgör vad som är bäst för barnet. Vårdnadshavare bör använda ansiktsmask i dansskolans utrymmen.

 

Vi önskar att eleverna är klädda i danskläder redan då de kommer till dansskolan, för att undvika trängsel i omklädningsrummen.

 

Städning

Dansskolans utrymmen städas dagligen och ventilationen är påslagen på maximal nivå i danssalarna. Vi använder oss endast av redskap som vi kan desinficera efter användning.

 

Vi försöker hålla dörrarna öppna så att du behöver röra så lite ytor som möjligt då du kommer till lektionen.

 

Du kan också hjälpa till att hålla rent i dansskolans utrymmen. Ta med dig endast värdesaker till danssalen.  Ytterkläder bör lämnas i omklädningsrummet! Eleven behöver ha med sig en egen vattenflaska, man kan inte dricka ur kompisens flaska. Vi rekommenderar även att du skriver ditt eget namn på din vattenflaska.

 

Övrigt

Vi följer noggrant med myndigheternas anvisningar gällande huruvida vi på ett säkert sätt kan ordna grundläggande konstundervisning. Ifall epidemi situationen försämras övergår vi från närundervisning till distansundervisning helt eller delvis.

 

Vid behov uppdaterar vi våra säkerhetsanvisningar

 

Slutligen hur man kan ersätta lektionerna:

Frånvaro kan tills vidare inte ersättas genom att gå på andra lektioner. Detta gäller i alla undervisningsgrupper i dansskolan. Vi meddelar då det igen går att ersätta lektioner på detta sätt. Ifall du inte kan gå på din egen danslektion, går det att ersätta lektionen med en annan lektion som motsvarar din ålders- och dansnivå. Du behöver inte anmäla dig till ersättningslektionen, och du behöver inte heller meddela skilt om att du ersätter din egna lektion. Berätta ditt namn och vilken lektion du ersätter då du kommer till ersättningslektionen. Man kan också ersätta lektioner på förhand. Vi ersätter inte frånvaro i pengar.

 

Vi önskar dig en energirik vårtermin!

bottom of page