Grundläggande konstundervisning i dans på Konstfabrikens Dansskola

 

Konstfabrikens Dansskola är en modern dansskola, vars mångsidiga dansutbud riktar sig till såväl barn, ungdomar och vuxna. Hos oss kan du träna allt från konstnärliga dansformer till gatudans under ledning av professionella lärare.

 

Konstfabrikens Dansskola bidrar till att Borgå har ett rikt kulturliv och erbjuder unga som är intresserade av dans att uttrycka sig själv genom bl.a. konstnärlig dans eller gatudans.

 

Konstfabrikens Dansskola är en privat skola, vars läroplan är godkänd av Borgå stad för att erbjuda den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning fr.o.m. hösten 2008.

Konstfabrikens Dansskolas nya läroplan i grundläggande konstundervisning har blivit godkänd av utbildnings- och kulturnämnden i Borgå stad 14.6.2018.

Den nya läroplanen träder i kraft 1.8.2018.

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

 


TAIDETEHDAS / KONSTFABRIKEN

Toimisto + Salit 1 & 2 / Kansli + danssal 1 & 2
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B. / Västra Alexandersgatan 1 B

puh./tel. 040 539 8800 (arkisin klo 10-16/vardagar kl. 10-16)

sähköposti/e-post: toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvissä asioissa /

I ärenden gällande fakturering och annullering:

laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Sali 1 ja Sali 2, Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B, Porvoo

Danssal 1 och 2, Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1 B, Borgå

"Kuuris"
Lukiokatu 5-7 B3 (entinen kuurojen koulu) ”Kuuris”

Gymnasiegatan 5-7 B 3 (f.d. dövskolan)

Zentra
Mannerheiminkatu 20

Zentra

Mannerheimgatan 20

© 2023 by Digital Marketing. Proudly created with Wix.com