top of page

Säännöt 2024-2025

1. Ilmoittautuminen

Tanssitunneille ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen Hellewi-järjestelmän kautta. Ilmoittautuessaan tunnille asiakas sitoutuu noudattamaan Taidetehtaan Tanssikoulun sääntöjä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on tehty. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Oppilas ei voi osallistua tunneille, mikäli hänellä on avoimia maksuja edelliseltä lukukaudelta.

 

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Peruutuksesta tulee heti ilmoittaa tanssikoulun toimistoon sähköpostitse laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi. Tuntiperuutus tulee tehdä kolmen viikon (21 vrk) kuluessa ilmoittautumisesta. Kolmen (3) viikon peruutusajan umpeuduttua asiakas on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun. Peruutus kuitataan aina vastaanotetuksi toimistosta. Laskutus katkeaa siihen päivään, kun peruutusilmoitus on lähetetty. Kolmen viikon peruutusoikeus käynnistyy ensimmäisestä tunnista. Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peruutus tulee tehdä 7.12. mennessä. Tämän jälkeen on sitoutunut maksamaan myös kevätlukukausimaksun. Tiiviskursseille peruuttaminen tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kurssin alkua. Alaikäisen oppilaan peruutusilmoituksen tulee olla huoltajan tekemä. Peruutusta ei voi tehdä suullisesti opettajalle tai toimistoon puhelimitse, tekstiviestillä eikä pelkkä tunnilta poisjäänti ole peruutus. Kuntotanssi- ja tankotanssitunnit, katso säännöt kohta 7. käyntioikeudet. 

Kampanjatarjouksissa ja -alennuksissa ei ole peruutusoikeutta vaan ilmoittautuminen on sitova.
 

Leiri-ilmoittautuminen on sitova ja maksuton peruutus tulee tehdä 30 vrk ennen leirin alkua.

Poissaolot leiriltä eivät oikeuta alennuksiin tai leirimaksun palautuksiin. Leirimaksu hyvitetään vain lääkärintodistusta vastaan. 

3. Maksut

Ensisijaisena maksukäytäntönä on lukukausimaksu 2 x vuodessa. Kaikkiin kausimaksuihin lisätään 6 €:n toimistomaksu. Lukukausimaksu sisältää tanssitunnit ja esitysharjoitukset. Lukukausimaksu maksetaan sähköpostitse lähetettävän maksulinkin kautta. Linkki toimitetaan noin kuukauden sisällä aloituksesta, peruutusajan umpeuduttua. Maksuaikaa on 14 vrk. Maksumuistutuksen lähettämisestä veloitamme 5 €:n muistutusmaksun. Huomautuksen jälkeen perinnän hoitaa perintätoimisto. Erälaskutus on ulkoistettu Collectorille. Mikäli haluat laskun postitse, ole yhteydessä toimistoon. Kesken kauden lopettaneiden oppilaiden maksuja ei palauteta kuin lääkärintodistusta vastaan. Tanssikoululla on oikeus pidättää palautuksesta aiheutuvat kulut.

 

Liikuntaetuudet: Etuudet ovat henkilökohtaisia. Maksuvälineenä käyvät Smartum saldo, liikunta- tai kulttuurisetelit Smartum Oy:n, Edenredin Virikesetelit, sekä ePassi laatimin ehdoin. Setelit toimitetaan toimistoon tai opettajalle suljetussa kirjekuoressa. Kuoren päälle kirjataan oppilaan nimi ja laji. Jokaisen setelin takana tulee olla käyttäjän nimi.

Lisätunti/perhealennus on -10 €/lukukausimaksu. Alennus tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Alennukset eivät ole yhdisteltävissä. Alennukset koskevat vain kokonaisia lukukausimaksuja, eivätkä ne koske tiiviskursseja, käyntioikeuksia tankotanssi/kuntotunneille, leirejä, pakettihintoja (EK), tai kampanjatarjouksia.

4. Muutokset opetuksessa/oppilaan omat poissaolot:

Tanssikoulu pidättää kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Opettajan sairastuessa pyritään ensisijaisesti järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, voidaan tunti siirtää tai peruuttaa, tiedotamme asiasta tekstiviestillä. Peruutetun tunnin oppilas on oikeutettu korvaamaan muulla tunnilla. Tuntiperuutuksen/siirron sattuessa koulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta.

 

Oppilaan omat poissaolot voi korvata saman lukukauden aikana, oman tai helpomman tason tunneilla, Poissaolotunnin voi korvata myös ennakkoon. Tiiviskursseja ei voi käyttää korvaamiseen. Yksittäisistä poissaoloista tai korvauksista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon, vaan korvaustunnille mennessä oppilas kuitataan läsnä olleeksi erilliseen korvauslistaan. Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut kyseisen tuntinsa. Pitkäaikaisiin sairauspoissaoloihin (yli 21 vrk.) voi hakea hyvitystä lääkärintodistusta vastaan. Ensisijaisesti ne hyvitetään seuraavan kauden laskussa.

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta hybridi- tai etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti. Koulu ilmoittaa korvausmahdollisuuksista oppilaille erikseen.

Oppilas voi muuttaa tuntivalintojaan kesken kauden. Tuntivaihdot tehdään aina ottamalla yhteyttä oppilastoimistoon.

 

5. Vastuu

Jokainen oppilas huolehtii tapaturmavakuutuksestaan itse. Emme suosittele tankotanssia raskaana oleville, osallistuminen omalla vastuulla. Tanssikoulu ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai kadonneista omaisuudesta. Asiakas on itse vastuussa täyttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja on velvoitettu ilmoittamaan mahdollisista yhteystietojen muutoksista toimistoon.

6. Todistukset

Taidetehtaan Tanssikoulu kuuluu taiteen perusopetuksen piiriin, joka oikeuttaa oppilaan todistukseen. Todistuksen voi pyytää oppilastoimistosta. Kun yleisen oppimäärän laajuus 500 tuntia á 45 min on suoritettu, voi oppilas voi pyytää toimistolta Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen. Taiteen perusopetuksen mukaisesti alle 7-vuotiaat kuuluvat varhaisiän opintojen piiriin, joten he eivät saa vielä todistusta harrastuksestaan.

 ​

7. Käyntioikeudet (kuntotunnit ja tankotanssi)

Käyntioikeudet astuvat voimaan heti, kun ilmoittautuminen on tehty ja ovat voimassa 4kk ilmoittautumispäivästä. Käyntioikeuksissa ei ole peruutusoikeutta. Käyntioikeudet ovat lajikohtaiset ja vähenevät sen mukaan, miten oppilas osallistuu tunneille. Tankotanssitunneille tulee ilmoittautua jokaiselle tunnille erikseen Hellewin kautta vähintään kaksi vuorokautta ennen tuntia. Mikäli oppilaita on edellä mainittuun aikarajaan mennessä ilmoittautunut neljä (4) tai vähemmän, tanssikoululla oikeus perua tunti. Käyntioikeudet umpeutuvat lukuvuoden päättyessä. Käyttämättä jätettyjä tunteja ei voi siirtää, eikä niitä hyvitetä rahassa.

8. Oppilasrekisteri ja kuvauslupa

Tanssikoulun oppilasrekisteriä pidetään yllä tietoturvaa koskevia säännöksiä noudattaen. Oikeus tietojen käsittelyyn perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016, 6 artikla). Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin.

 

Tanssikoulussa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä tunneilla sekä esityksissä oppimis- ja tiedotus tarkoituksiin. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun julkaisuissa, mainoksissa, sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja opetuksessa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua. Emme julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa eikä oppilaiden nimiä mainita. Kuvien käyttökielto tulee antaa ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli oppilaan kuvia EI saa käyttää, oppilaan on oma-aloitteisesti jättäydyttävä pois tunneilla kuvaustilanteista sekä harkittava osallistuuko esityksiin. Jos osallistuu, niin kuvien käyttökielto kumoutuu. Tanssi on esittävää taidetta, johon kuuluu olennaisena osana esitykset ja niiden taltiointi.

 

bottom of page