Säännöt 2020-21

1. Ilmoittautuminen

Taidetehtaan Tanssikoulu tarjoaa tanssin taiteen perusopetusta. Tanssitunneille ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hellewi-järjestelmän kautta. Linkki Hellewiin löytyy Taidetehtaan Tanssikoulun kotisivuilta kohdasta Ilmoittautumiset. Ilmoittautua voi myös toimistossa täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautuessaan tunnille asiakas sitoutuu noudattamaan Taidetehtaan Tanssikoulun sääntöjä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on tehty. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Jos oppilaalla on maksamattomia laskuja edelliseltä lukuvuodelta, ei hän voi osallistua tunneille, ennen kuin laskut on maksettu. Tuntivaihdot tehdään aina ottamalla yhteyttä oppilastoimistoon.

 

Lukuvuoden aloitus ja päättymispäivämäärät sekä loma-ajat, jolloin opetusta ei ole, on nähtävillä Tanssikoulun kotisivuilta sekä valitsemien kurssien tiedoista ilmoittautuessaan Hellewi-järjestelmän kautta.

 

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Peruutuksesta tulee heti ilmoittaa tanssikoulun toimistoon sähköpostitse laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi tai postitse Taidetehtaan Tanssikoulu, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo. Peruutus kuitataan aina vastaanotetuksi toimistosta. Laskutus katkeaa siihen päivään, kun peruutusilmoitus on lähetetty. Tuntiperuutus tulee tehdä kolmen viikon (21 vrk) kuluessa ilmoittautumisesta. Kolmen (3) viikon peruutusajan umpeuduttua asiakas on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun. Ennen kauden aloitusta (10.8.2020) tehtyjen ilmoittautumisten peruutusoikeus lasketaan ensimmäisen ko. tunnin opetuskerrasta alkavaksi. Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peruutus tulee tehdä 7.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen on sitoutunut maksamaan myös kevätlukukausimaksun. Alaikäisen oppilaan peruutusilmoituksen tulee olla huoltajan tekemä. HUOM! Peruutusta ei voi tehdä suullisesti opettajalle tai toimistoon, tekstiviestillä eikä pelkkä tunnilta poisjäänti ole peruutus. Tiiviskurssit, katso säännöt kohta 8. Käyntioikeudet, katso säännöt kohta 9.

3. Maksut

Ensisijaisena maksukäytäntönä on lukukausimaksu 2 x vuodessa (1 lasku syyskaudella/1 lasku kevätkaudella). Kaikkiin kausimaksuihin lisätään 5€:n toimistomaksu. Lukukausimaksu sisältää tanssitunnit ja esitysharjoitukset (esitysharjoitukset lasketaan yhdeksi tanssitunniksi). Lukukausimaksu maksetaan sähköpostitse lähetettävän maksulinkin kautta. Linkki toimitetaan noin kuukauden sisällä aloituksesta, peruutusajan umpeuduttua. Maksuaikaa on 14 vrk. Maksumuistutuksen lähettämisestä veloitamme 5 €:n muistutusmaksun. Huomautuksen jälkeen perinnän hoitaa perintätoimisto. Erälaskutus on ulkoistettu Collectorille. Mikäli haluat laskun postitse, ole yhteydessä toimistoon. Kesken kauden lopettaneiden oppilaiden maksuja ei palauteta kuin lääkärintodistusta vastaan. Tanssikoululla on oikeus pidättää palautuksesta aiheutuvat kulut. Jos koko kurssi peruutetaan tanssikoulun toimesta, palautetaan kurssimaksu kokonaan peruutettujen tuntien osalta. Veloitamme 5€ verkkopankkimaksujen palautuksesta.

 

Liikuntaetuudet: Maksuvälineenä aikuisten tunneille käyvät myös Smartum saldo, liikunta- tai kulttuurisetelit Smartum Oy:n laatimin ehdoin, Edenredin Virikesetelit laatimin ehdoin, sekä Sporttipassi ePassin laatimin ehdoin. Etuudet ovat henkilökohtaisia. Liikuntaetuuksien käytöstä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja setelit toimitetaan toimistoon tai opettajalle suljetussa kirjekuoressa. Kuoren päälle kirjataan oppilaan nimi ja laji. Jokaisen setelin takana tulee olla käyttäjän nimi.

Alennukset lukukausimaksuista: Lisätuntialennus on -10 €/lukukausimaksu, perhealennus -10 €/perheenjäsen/lukukausimaksu.

Alennus tulee anoa ilmoittautumisen yhteydessä. Alennukset eivät ole yhdisteltävissä. Alennukset koskevat vain kokonaisia lukukausimaksuja.

Alennukset eivät koske tiiviskursseja, 5-10 kerran käyntioikeuksia tankotanssi/kuntotunneille, leirejä, pakettihintoja (EK), tai kampanjatarjouksia. * EK-laskutuksen summat ja käytännöt ja säännöt löytyvät kotisivuilta kohdasta ”EK-ryhmät”.

4. Muutokset opetuksessa/oppilaan omat poissaolot:

Tanssikoulu pidättää kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Opettajan sairastuessa pyritään ensisijaisesti järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, voidaan tunti siirtää tai peruuttaa. Peruutetun tunnin oppilas on oikeutettu korvaamaan muulla tunnilla. Tuntiperuutuksen/siirron sattuessa koulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansapitäviä puhelinnumeroita ei ole ilmoitettu tanssikoululle. Poissaolot voi korvata saman lukukauden aikana (syyskauden syksyn aikana ja kevätkauden kevään aikana), oman tai helpomman tason tunneilla, sen mukaan miten tunneilla on tilaa. Poissaolotunnin voi korvata myös ennakkoon. Tiiviskursseja ei voi käyttää korvaukseen. Korvaus onnistuu vain saman hintaisten tuntien kesken. Yksittäisistä poissaoloista tai korvauksista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon vaan korvaustunnille mennessä oppilas kuitataan läsnä olleeksi erilliseen korvauslistaan. Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut kyseisen tuntinsa. Pitkäaikaisiin sairauspoissaoloihin (yli 21 vrk.) voi hakea hyvitystä lääkärintodistusta vastaan. Ensisijaisesti ne hyvitetään seuraavan kauden laskussa.

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtuva vahinko, viranomaisen määräys, kulkutauti ym.) ja este jatkuu 15 vrk tai yli, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti. Jos yllä mainittu este kestää enintään 14 vrk, oppilas voi korvata pitämättä jääneet tunnit tanssikoulun muilla tunneilla.

 

5. Vastuu

Jokainen oppilas huolehtii tapaturmavakuutuksestaan itse. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa tanssikoulun tai rakennuksen muihin tiloihin ennen, eikä jälkeen tanssitunnin. Raskaana olevat oppilaat voivat käydä tunneilla omalla vastuulla, oman kunnon ja lääkärin ohjeiden mukaan. Tanssikoulu ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Asiakas on itse vastuussa täyttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja on velvoitettu ilmoittamaan mahdollisista yhteystietojen muutoksista toimistoon.

6. Todistukset

Taidetehtaan Tanssikoulu kuuluu taiteen perusopetuksen piiriin. Se oikeuttaa oppilaan vuosittain todistukseen, joka päivätään aina lukuvuoden päätyttyä. Todistuksen voi noutaa oppilastoimistosta seuraavan kauden alussa. Kun 500 tuntia á 45 min on suoritettu, oppilas voi pyytää toimistolta Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän todistuksen, jonka jälkeen alkaa taitojen syventäminen. Taiteen perusopetuksen mukaisesti alle 7-vuotiaat kuuluvat varhaiskasvatuksen piiriin, joten he eivät saa vielä todistusta harrastuksestaan.

 

7. Muuta

Tanssikoulu tarvitsee kuvamateriaalia esimerkiksi viestintä- ja markkinointitarkoituksiin valmistettaviin esitteisiin, lehtiartikkeleihin ja sähköisiin julkaisuihin. Tämän lisäksi tiedotusvälineet tarvitsevat toisinaan kuvamateriaalia. Henkilötietolaki edellyttää, että henkilön kuvan julkaisemiseen on saatava kuvattavan suostumus. Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Noudatamme kuvamateriaalin käytössä ja sen julkaisussa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita ja edellytämme tätä myös tiedotusvälineiltä.

8. Tiiviskurssit

Ilmoittautuminen tiiviskursseille tapahtuu sähköisen Hellewi-järjestelmän kautta. Hellewi löytyy Taidetehtaan Tanssikoulun kotisivuilta kohdasta ilmoittautumiset. Ilmoittautuessaan tunnille asiakas sitoutuu noudattamaan Taidetehtaan Tanssikoulun sääntöjä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen peruuttaminen tulee tehdä viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen oppilas on sitoutunut maksamaan kurssimaksun. Peruutus tehdään sähköpostitse: laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi. Kurssin maksu, katso kohta kolme (3). Kesken kurssin lopettaneiden kurssimaksuja ei palauteta. Tiiviskursseille oppilas osallistuu omalla vastuulla, ja suosittelemme kaikille vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. Emme opeta tankotanssia raskaana oleville. Pidätämme kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä opettajamuutoksiin. Näistä ilmoitamme aina henkilökohtaisesti tunnille mukaan ilmoittautuneille. 

 

9. Käyntioikeudet (kuntotunnit ja tankotanssi)

Käyntioikeuden ostaminen on sitova ja tapahtuu sähköisen Hellewi-järjestelmän kautta. Hellewi löytyy Taidetehtaan Tanssikoulun kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot/Ilmoittautumiset. Ostaessaan käyntioikeuden asiakas sitoutuu noudattamaan Taidetehtaan Tanssikoulun sääntöjä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Käyntioikeudet ovat voimassa 4 kuukautta osto-/ilmoittautumispäivästä. Käyntioikeudet vähenevät sen mukaan, kun oppilas osallistuu tunneille. Kuntotuntien käyntioikeudet ovat käytettävissä vain kuntotunneilla. Käyntioikeuden lunastettuaan voi tunneille osallistua ilman erillisilmoittautumista. Tankotanssituntien käyntioikeudet ovat käytettävissä ainoastaan Tanko tekniikka perusteet, tanko tekniikka jatko sekä tanko koreo –lukujärjestyksen vakiotunneilla. Käyntioikeuden lunastettuaan tunneille varataan paikat Neptonin kautta viimeistään kolme (3) päivää ennen ko. tuntia. Mikäli oppilaita on edellä mainittuun aikarajaan mennessä ilmoittautunut kahdeksan (8) tai vähemmän, tanssikoululla oikeus perua tunti. Tuntiperuutuksesta ilmoitetaan tekstiviestitse vain tuntivarauksen tehneille oppilaille. Käyttämättä jätettyjä tunteja ei hyvitetä rahassa. Juhlapyhinä ja loma-aikoina tunteja ei ole tarjolla/on tarjolla rajoitetusti. 

10. Tietosuoja

Tanssikoulun oppilasrekisteriä pidetään yllä tietoturvaa koskevia säännöksiä noudattaen. Oikeus tietojen käsittelyyn perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016, 6 artikla).  Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin. Tietosuojaseloste löytyy kotisivuilta kohdasta ”säännöt”.

 

Taidetehtaan Tanssikoulun toimisto:

Läntinen Aleksanterinkatu 1 B

puh. 040 539 8800

Avoinna arkisin klo 10-16

toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvät asiat: laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Postitusosoite: Taidetehtaan Tanssikoulu, PL 34, 06101 Porvoo

www.taidetehtaantanssikoulu.fi

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

 


TAIDETEHDAS / KONSTFABRIKEN

Toimisto + Salit 1 & 2 / Kansli + danssal 1 & 2
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B. / Västra Alexandersgatan 1 B

puh./tel. 040 539 8800 (arkisin klo 10-16/vardagar kl. 10-16)

sähköposti/e-post: toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvissä asioissa /

I ärenden gällande fakturering och annullering:

laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Sali 1 ja Sali 2, Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B, Porvoo

Danssal 1 och 2, Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1 B, Borgå

"Kuuris"
Lukiokatu 5-7 B3 (entinen kuurojen koulu) ”Kuuris”

Gymnasiegatan 5-7 B 3 (f.d. dövskolan)

Zentra
Mannerheiminkatu 20

Zentra

Mannerheimgatan 20

© 2023 by Digital Marketing. Proudly created with Wix.com