KOREO-GRUPPER

COMMERCIAL DANCE KOREO 13-14 år

 • En skriftlig ansökan bör skickas till dansskolans kansli med förälderns/vårdnadshavarens underskrift alternativt skickad från förälderns e-post senast 15.8.

 • Inträdesprov: må 16.8. kl. 15.30-16.30

 • Träningarna hålls måndagar kl. 15.30-16.30

 • MTV Showkoreo- lektionen är en tilläggslektion utöver den grundtekniska träningen. Den som väljs till gruppen skall också gå på minst en av följande lektioner: show-jazz/ lyrical jazz/ balett.

 • Lärare: Diana Anttila

Ifall Commercial dance koreo-gruppen deltar i danstävlingar och -evenemang kan det uppstå tilläggskostnader, såsom deltagaravgifter, resor, inkvartering, mat och uppvisningskläder. 

På koreo-lektionerna koncentrerar vi oss på att lära oss koreografier och fila på rörelser. Vi tränar också på hur man förbereder sig inför en tävling. Under lektionerna tränar vi olika danser som vi uppför, i mån av möjlighet, på olika evenemang.

Anmälan till gruppen sker via Hellewi, och utöver det behöver vi anmälningsblanketten som pappersversion eller per e-mail till adressen toimisto@taidetehtaantassikoulu.fi. Därefter kommer den ansökande till inträdesprovet. Under inträdesprovet bedömer läraren eleven och gruppens medelnivå, vilket utgör vem som blir vald till gruppen och hur stor gruppen blir. Ifall det inte bland de ansökande finns tillräckligt många på avancerad nivå, kan dansskolans ledning bestämma att gruppen inte blir av och detta meddelar vi om per textmeddelande. 

Inom en vecka från inträdesprovet meddelar vi alla ansökanden per textmeddelande ifall de blivit antagna eller inte. 

Street4.jpg

COMMERCIAL DANCE KOREO 15  år+

 • En skriftlig ansökan bör skickas till dansskolans kansli med förälderns/vårdnadshavarens underskrift alternativt skickad från förälderns e-post senast 15.8. 

 • Inträdesprov: må 16.8. kl. 18.30-19.30

 • Träningarna hålls måndagar kl. 18.30-19.30

 • MTV Showkoreo- lektionen är en tilläggslektion utöver den grundtekniska träningen. Den som väljs till gruppen skall också gå på minst en av följande lektioner: show-jazz/ lyrical jazz/ balett.

 • Lärare: Diana Anttila

Ifall Commercial dance koreo-gruppen deltar i danstävlingar och -evenemang kan det uppstå tilläggskostnader, såsom deltagaravgifter, resor, inkvartering, mat och uppvisningskläder. 

På koreo-lektionerna koncentrerar vi oss på att lära oss koreografier och fila på rörelser. Vi tränar också på hur man förbereder sig inför en tävling. Under lektionerna tränar vi olika danser som vi uppför, i mån av möjlighet, på olika evenemang.

Anmälan till gruppen sker via Hellewi, och utöver det behöver vi anmälningsblanketten som pappersversion eller per e-mail till adressen toimisto@taidetehtaantassikoulu.fi. Därefter kommer den ansökande till inträdesprovet. Under inträdesprovet bedömer läraren eleven och gruppens medelnivå, vilket utgör vem som blir vald till gruppen och hur stor gruppen blir. Ifall det inte bland de ansökande finns tillräckligt många på avancerad nivå, kan dansskolans ledning bestämma att gruppen inte blir av och detta meddelar vi om per textmeddelande. 

Inom en vecka från inträdesprovet meddelar vi alla ansökanden per textmeddelande ifall de blivit antagna eller inte. 

Street koreo_ Glow.jpg

STREET 4. / KOREO

 • En skriftlig ansökan bör skickas till dansskolans kansli med förälderns/vårdnadshavarens underskrift alternativt skickad från förälderns e-post senast 15.8. 

 • Inträdesprov: 19.8. kl. 18.45-20.00

 • Träningarna hålls torsdagar kl. 18.45-20.00

 • Street koreo- lektionen innehåller såväl grundtekniska övningar som koreografiträning. Vi rekommenderar att den som väljs till gruppen också går på minst en street-, break- eller showdans-lektion i vår skola.  

 • Lärare: Sonja Tamminen

Ifall Street 4./koreo -gruppen deltar i danstävlingar och -evenemang kan det uppstå tilläggskostnader, såsom deltagaravgifter, resor, inkvartering, mat och uppvisningskläder. Unga deltagare kan också behöva ha föräldrar med på evenemang. Den som väljs med i gruppen behöver inte vilja delta i tävlingar och evenemang, men då måste man meddela om detta redan i samband med ansökan. 

På lektionerna koncentrerar vi oss på tekniska övningar samt på att lära oss koreografier och fila på rörelser. Vi tränar också på hur man förbereder sig inför en tävling. Under lektionerna tränar vi olika danser som vi uppför, i mån av möjlighet, på olika evenemang. Ifall gruppen på våren är redo och villig att delta i FM-tävlingarna, kommer en del av eller hela gruppen att delta i tävlingarna och representera vår dansskola och Borgå. 

Anmälan till gruppen sker via Hellewi, och utöver det behöver vi anmälningsblanketten som pappersversion eller per e-mail till adressen toimisto@taidetehtaantassikoulu.fi. Därefter kommer den ansökande till inträdesprovet. Under inträdesprovet bedömer läraren eleven och gruppens medelnivå, vilket utgör vem som blir vald till gruppen och hur stor gruppen blir. Ifall det inte bland de ansökande finns tillräckligt många på avancerad nivå, kan dansskolans ledning bestämma att gruppen inte blir av och detta meddelar vi om per textmeddelande. 

Inom en vecka från inträdesprovet meddelar vi alla ansökanden per textmeddelande ifall de blivit antagna eller inte.