top of page

EK-grupper 

 

 

EK = ERIKOISKOULUTUSRYHMÄ = SPECIALUTBILDNINGSGRUPP

Konstfabrikens Dansskola erbjuder möjlighet att delta i specialutbildningsgrupper (EK-grupper) för ivriga barn och unga som vill spendera sin fritid i dansens tecken. Vi har EK-grupper för allt från 9-åringar till unga som drömmer om att ha dans som yrke. De som deltar i EK-grupperna är motiverade och vill träna flera gånger i veckan. De vill uppträda och utvecklas som dansare. De som väljs till EK-grupperna förbinder sig till att aktivt träna på de lektioner de själva valt ur vår läsordning samt på EK-gruppens egen danslektion. 

 

De som valts till våra SPECIALUTBILNINGSGRUPPER representerar dansskolan genom att delta i uppvisningar, tävlingar och evenemang. I EK-grupperna satsar vi på individuell undervisning under ledning av de bästa på dansfältet. EK-grupperna erbjuds många uppvisningsmöjligheter under året. Vårt mål är att ge de bästa möjligheterna för unga att som äldre kunna fortsätta studera dans på professionell nivå. De som valts till EK-grupperna får dansa till ett märkbart förmånligare pris. 

 

De som ansöker till EK-grupperna kan också ansöka till street koreo- och commercial dance koreo-grupperna. Till dessa grupper kan också andra elever som tränar på avancerad nivå ansöka. Under koreo-lektionerna koncentrerar vi oss på att lära oss koreografier och fila på dem. Under lektionerna övar vi oss också på tävlingstillfällen och vi uppmuntrar eleven till att hitta sin egen personliga stil. Vi övar in olika danser som vi, i mån av möjlighet, uppvisar på olika evenemang och tävlingar. 

 

ATT ANSÖKA: Till EK-grupperna anmäler man sig på samma sätt som till övriga lektioner, d.v.s. via Hellewi. Anmälan är villkorlig och man väljs till gruppen på basis av en skriftlig ansökan och en danslektion. 

Vi ordnar ett inträdesprov enligt läsordningen och under den lektionstid som ifrågavarande EK-grupp har. Ifall det så kallade inträdesprovet inte behövs, meddelar vi om detta per textmeddelande till de ansökande. Förutom att den ansökande behöver anmäla sig via Hellewi, behöver hen också fylla i en ansökningsblankett. Blanketten hittas på vår hemsida och i pappersform på alla våra verksamhetsställen. Du håller väl koll på att din ansökan får en bekräftelse. Ifall du inte inom tre dagar får en bekräftelse på att din ansökan kommit fram, vänligen kontakta dansskolans kansli.   

 

INTRÄDESPROV: Vi ordnar ett inträdesprov vecka 33, under den lektionstid som EK-gruppen har enligt läsordningen. Vi skickar ett textmeddelande angående våra val till alla ansökande inom en vecka efter inträdesprovet. 

 

ANMÄLAN: De som ansöker till EK-grupper anmäler sig till gruppen via Hellewi. Till inköpskorgen väljs EK-gruppens egen lektion samt de tilläggslektioner man vill gå på. 

 

ANNULLERING AV ANMÄLAN: Ifall den ansökande inte blir antagen till EK-gruppen och efter det inte vill gå på alla de tilläggslektioner hen har valt, behöver detta meddelas till dansskolans kansli så fort som möjligt. För de lektioner som eleven vill sluta gå på men redan påbörjat debiteras i sådana fall ingen avgift. En räkning kommer som vanligt på alla de lektioner som eleven fortsätter gå på. 

 

Ifall en elev som valts till EK-gruppen vill avsluta sin danshobby kan hen göra det inom tre veckor efter att lektionerna har börjat. Detta görs endast genom att skicka e-post till kansliet. Ifall eleven avbryter senare än tre veckor efter påbörjat läsår, behöver hen betala hela terminsavgiften. Avgiften för en avbruten termin betalas inte tillbaka. 

 

ÖVRIGT: Danstävlingar och -evenemang som EK-gruppen deltar i kan utgöra tilläggskostnader i form av t.ex. deltagaravgifter, resor, inkvartering, mat och uppvisningskläder. Den som väljs med i gruppen behöver inte vilja delta i tävlingar och evenemang, men detta behöver meddelas åt läraren redan i planeringsskedet. 

 

PRIS: EK-eleven kan välja hur många gånger i veckan hen vill träna. Prissättningen ställs enligt hur många lektionerna är. De som blir antagna till EK-mini- gruppen behöver träna minst 2-3 h/vecka, de som blir antagna till de andra EK-grupperna behöver träna minst 3-4h/vecka. Till den sammanlagda träningsmängden per vecka räknas också EK-gruppens egen lektion. Under årets gång kan det hända att vi också erbjuder bl.a. kroppsvård, teknikträning eller övrig undervisning som stöder danshobbyn och vi önskar att EK-eleven också deltar i dessa. Vi debiterar inget för extra-lektionerna. 

 

2-3 h/v, höstterminen: 500€, vårterminen: 500€

3-4h/v, höstterminen: 600€, vårterminen: 600€

5-6h/v, höstterminen: 700€, vårterminen: 800€

 

 

EK-MINIT

 • ungefär 7-8 åriga flickor och pojkar

 • Minit väljer 2-6 träningslektioner från vår läsordning, på vilka de går varje vecka. En av de valda lektionerna behöver vara EK-mini gruppens egen lektion. 

 • Vi rekommenderar att åtminstone en av de valda lektionerna är balett, nutidsdans eller akrobatik för att de danstekniska färdigheterna skall utvecklas. 

 • EK-MINIT- gruppen koncentrerar sig i huvudsak på att träna teknik och uttrycksförmåga och när gruppen har fått klar sin första dans, strävar vi efter att ordna uppvisningsmöjligheter för gruppen. 

 • Det kan hända att EK-gruppens egen träning någon gång kan vara flyttad, utdragen eller sammanslagen med en annans grupps träning, för att kunna förverkliga studiehelheter. 

 

EK-JUNNUT

 • ungefär 9-11 åringar

 • Junnut väljer 3-6 träningslektioner från vår läsordning, på vilka de går varje vecka. En av de valda lektionerna behöver vara EK-junnu-gruppens egen lektion. Junnu-gruppens egna lektioner har olika lärare och varierande tema. 

 • Åtminstone en av de  valda lektionerna behöver vara balett, nutidsdans eller akrobatik för att de danstekniska färdigheterna skall utvecklas. 

 • EK-junnut kan också ansöka till commercial dance koreo-gruppen. 

 • EK-JUNNUT- gruppen koncentrerar sig i huvudsak på att träna teknik och uttrycksförmåga och när gruppen har fått klar sin första dans, strävar vi efter att ordna uppvisningsmöjligheter för gruppen. 

 • Det kan hända att EK-gruppens egen träning någon gång kan vara flyttad, utdragen eller sammanslagen med en annans grupps träning, för att kunna förverkliga studiehelheter. 

 

EK-NUORET

 • ungefär 12-14 åringar

 • Nuoret väljer 3-6 träningslektioner från vår läsordning, på vilka de går varje vecka. En av de valda lektionerna behöver vara EK-nuoret gruppens egen lektion. Nuoret-gruppens egna lektioner har olika lärare och varierande tema.

 • EK-nuoret kan också ansöka till Street koreo och Commercial dance koreo grupperna.

 • Åtminstone en av de valda lektionerna behöver vara balett, nutidsdans, lyrical jazz eller akrobatik & golvteknik för att de danstekniska färdigheterna skall utvecklas. 

 • Det kan hända att EK-gruppens egen träning någon gång kan vara flyttad, utdragen eller sammanslagen med en annans grupps träning, för att kunna förverkliga studiehelheter. 

 

EK-TÄHTÄIN

 • ungefär 15-20 åringar

 • Nuoret väljer 3-6 träningslektioner från vår läsordning, på vilka de går varje vecka. En av de valde lektionerna behöver vara EK-nuoret-gruppens egen lektion. 

 • EK-tähtäin eleverna kan också ansöka till Street koreo och Commercial dance koreo grupperna. 

 • Åtminstone en av de valda lektionerna behöver vara balett, nutidsdans, lyrical jazz eller akrobatik & golvteknik för att de danstekniska färdigheterna skall utvecklas. 

 • Det kan hända att EK-gruppens egen träning någon gång kan vara flyttad, utdragen eller sammanslagen med en annans grupps träning, för att kunna förverkliga studiehelheter. 

bottom of page