top of page

Stilar

 

 

DANSSTILAR FÖR 0-7-ÅRINGAR
 
Babydans 3-12 mån.

För 3-12 månader gamla babysar med vuxen. Lektionen bjuder på trevliga gemensamma aktioner, dans ock kreativitet liknande övningar för barn och vuxna. På lektionerna använder vi ramsor, lyssnar på musik och bekantar oss med motorikfärdigheter.

Dans för småbarn 1-2 år & 2-3 år
För barn i 1-3 års åldern som redan kan gå. På lektionen övar vi tillsammans med en vuxen till exempel på hur man rör sig i grupp, normala motoriska färdigheter och bekantar oss med dansens element genom lek. Vi njuter av både lek och dans.
Danslek 3,5-4 år

På danslek lektionerna bekantar vi oss med dans genom lek utan föräldrar. Lektionen byggs upp av till exempel kreativ dans, att utveckla motoriska kunskaper och lekaktiga övningar. På lektionerna övar vi också på kunskaper i par och grupparbete.

Barndans 4-6 år

Barndans hjälper barnet att hitta kreativitet med hjälp av dans. Barndans påverkas av andra dansstilar och hjälper senare barnet att hitta sin egna stil. På lektionerna byts temat och musikstilen. Dansövningarna och danserna övas ofta genom fantasier och längre helheter byggs upp av berättelser, bilder och lekar så att barnet orkar koncentrera sig och lär sig uppfatta rörelsens figurer och linjer.

 

Läraren går framåt enligt gruppens nivå och dans är alltid framgående från en nivå till nästa. På lektionerna lär sig barnet att uppfatta sin kropp, känna till rytmer, att kommunicera och fungera i grupp. Målet för barndans är att skapa glädje genom dans. Dans är en del av konstuppfostran. 

Sagobalett 4-5 år & förberedande balett 6-7 år

I sagobalett och förberedande balett bekantar barnet sig med balettens värld genom fantasier. Sagobalett framgår med barnets villkor på samma sätt som i barndans.

Genom fantasier och lekar bekantar oss vi med danslektionens vanor och dansens värld. I sagobalett och förberedande balett bekantar vi oss småningom med balett termer och övningar. Sagobalett och förberedande balett kräver lite mera koncentration än andra lektioner för barn. 

Lek-break 5-6 år

I lek-break gör vi övningar som siktar mot övningar som görs på riktiga break lektioner. I lek-break bekantar vi oss med breaklektionens/danslektionens vanor och med lektionens struktur med hjälp av leksamma fantasier. 

Lektionen är mera akrobatiska och med snabbare tempo än barndans lektionerna. Gemensamt med lektionerna är ändå att bekantta sige med dans genom lek och fantasier. Från lek-break gruppen är det lättare att senare flytta sig till riktiga break lektionerna där man sedan gör mer krävande övningar och övningar var det krävs mera koncentration.

 

Som klädsel till lektionen passar verkkaren/shorts och T-skjorta och bara fötter. Lek-break eleverna kan ta med sig vattenflaska eftersom man blir svettig på lektionerna. :)

Showdans för barn

På barnens showdans lektioner har vi roligt med hjälp av dans. Som hjälp på lektionerna används fantasier och vi börjar sakta också bekanta oss med danstermer.

 

Lektionen innehåller uppvärmning, små tekniska övningar och korta dansserier. Musikstilen på lektionerna ändrar ofta och kan vara allt från pop-musik till mer konstnärligt så att barnen lär sig känna igen olika rytmer. Showdans påverkas av andra stilar och aktuella fenomen. I showdans använder man teknik som baserar sig i jazz-dansens teknik.

 
 
Barnens modern/jazzdans
Barnens modern/jazzdans lektionerna är barndanslektioner för barn i 6-7 års åldern var vi bekantar oss mera med moderna och jazzdans tekniker och andra aktuella fenomen än vad man gör på andra barndanslektioner. 
 
På modern/jazzdans lektionerna kan man gå vidare på i Konstfabrikens dansskola från 6 till 13 årig och efter det flytta sig till moderndans eller show-jazz lektioner eller till nån annan stil. Vår skola har flera åldersgrupper och kunskapsnivåer av stilen. Lektionerna är välkända och ett säkert val där man gå framåt och utvecklas jämt i danstekniken. På lektionerna används teknik som baserar sig i modern och jazzdans. På lektionerna arbetar man individuellt, i par och i små grupper enligt temat som läraren valt. På lektionerna uttrycker man sig själv genom dans, improviserar och njuter av rörelse.
 

 

 

Stilar för 7-18 år:
 
Balett, från 6 år
På balett lektionerna njuter man av rörelsens vackra estetik och strävar efter illusion av lätthet på vingar av vacker klassisk musik.
 
På lektionerna bekantar man sig med balettens teknik, estetik och kroppskontroll. Lektionerna består av balettstång delen som styrker kroppen mångsidigt och hjälper att hitta hållningen och balansen. Efter stångdelen gör vi på mittgolvet traditionella teknikserier, diagonaler (genom golvet korta rörelsekombinationer) och till slut en längre dansserie. 
Som klädsel passar kläder man kan röra sig i och var kroppen kommer bra fram så att läraren kan lättare se positioner och rörelser. På fötterna mjuka balett tossor. 
 
Läraren ger anvisningar till utrustningen på första lektionen. Dansskolan försöker också få försäljare av tossor, dräkter och trikåer till dansskolans utrymmen i början av hösten.
 
 
Modern/jazzdans, från 6 år
På modern/jazzdans lektionerna kan man gå vidare på i Konstfabrikens dansskola från 6 till 13 årig och efter det flytta sig till moderndans eller show-jazz lektioner eller till nån annan stil. Vår skola har flera åldersgrupper och kunskapsnivåer av stilen. Lektionerna är välkända och ett säkert val där man går framåt och utvecklas jämt i danstekniken. På lektionerna används teknik som baserar sig i modern och jazzdans. På lektionerna arbetar man individuellt, i par och i små grupper enligt temat som läraren valt. På lektionerna uttrycker man sig själv genom dans, improviserar och njuter av rörelse.
 
Showdans från 6 år
Showdans påverkas av aktuella fenomen, andra dansstilar, musikstilar och mycket mer men särskilt av jazzdans som showdans baserar sig på. Tekniken på lektionerna baserar sig på jazzdansteknik, så som isolation och rytmövningar.
 
I showdans strävar man ofta efter att uttrycka olika stämningar och känslor. På lektionerna dansar man till musiknyheter och påverkas av musikvideor och andra dansstilar.
Break, från 7 år
På break lektioner går man igenom grunderna (foundations) till break genom rörelser och serier. I nybörjargrupperna fokuserar man särskilt på rörelser som görs uppe (toprocks) och på fotarbetet som görs nära golvet (footworks). Meningen är att få fram den
traditionella, stilens kännetecknade New York-stil som grund till dansaren.
 
För dem som dansat längre är meningen att bjuda på verktyg för att bygga upp sin egna stil. Då fokuserar man speciellt på krävande, dynamiska rörelser och att hitta fram smidiga rörelser. På lektionerna ordnas övnings-battlen och förbereder minst två uppvisningar under läsåret. I allmänhet är meningen att skapa dansare vars rörelse tillsammans med framträdandet smälter ihop med musiken.
 
Som klädsel passar kläder du kan röra dig i och inneskor (som inte lämnar märken i golvet). Vattenflaska är också bra att ha med sig.
Hiphop/Street
Street-dans utvecklades i början på 1970-talet i USA var unga samlades på gatorna för att dansa till hiphop, funk och jazzmusik. Hiphop-livsstilen och street-dansen blev snabbt en trend och nuförtiden kan man dansa street nästan var som helst.  
 
I street-dans är dansarens egna stil viktig. Det finns inget rätt eller fel inom stilen och därför har varje street-danslärare också sin egna stil att undervisa och dansa. Street-dans ger också eleverna mer eftersom man på lektionerna arbetar med sin egna stil och rörelser. Street-dans lektionerna innehåller uppvärmning, muskelträning och koreografi till takt av hiphop musik. Street-dans passar för alla i alla åldrar. 
Som klädsel passar kläder du kan bra röra på dig i och inneskor (som inte lämnar märken i golvet).
 
Akrobatik, från 7 år
På akrobatiklektionerna övar vi till exempel på kullerbyttor, hjulningar, att stå på händer och variationer och olika kombinationer av dessa. På lektionerna går vi framåt enligt gruppens nivå men också enligt individernas behov. Läraren kan vid behov bjuda på lättare eller mer krävande versioner av övningarna och kombinationerna. 
Commercial dance, från 9 år
På commercial dance -lektionerna fokuserar vi på att dansa. Lektionerna innehåller uppvärmning och teknikserier och i slutet av timmen arbetar vi med koreografi. Stilen av danserna ändrar och påverkas till exempel av koreografier i musikvideor. 
Discodans,  från 11 år
Discodans är fysisk och energisk dansstil som påminner om en kombination av dans, gymnastik och aerobic. Kännetecken för discodans är snabba handrörelser, stegserier, kast och olika hopp och piruetter. Tekniken baserar sig i balettens och jazzdansens tekniker men rörelserna görs på explosivt discodans kvalité. Discodans utvecklar styrkka, rörlighet, kordination och snabbhet. 
Lyrical jazz, från 12 år
Lyrical baserar sin teknik i jazzdans men har också nyanser från showdansens uttryckande element och accentter. I stilen syns mycket också flow, luftighet och golvteknik från modern dans. Lyrical jazz är en väldigt vacker stil. Låtarna på lektionerna är ofta vackra och starkt känslomässiga. 
 
Modern/contemporary dans, från 13 år
Modern dans har fått sin början i början på 1900-talet då man ville hitta en ny dansform till sidan om de strikta balettreglerna och estetiken. Modern dans lever och ändrar sig starkt med tiden och det föds hela tiden nya riktningar. Modern dans bildas av olika rörelsekvaliteter och man observerar tid, utrymmer, styrka och rörelsens flow. Modern dans söker aktivt olika medel att uttrycka sig med. Improvisation och kreativitet är en viktig del av modern dans. Läraren i modern dans plockar ofta intryck från olika källor och bildar av dem sin egna stil.
Reggaeton, från 13 år
Reggaeton är en känd dansstil från Latinamerika som blandar olika intryck av karibiska danser och hip hop. Kännetecken för stilen är rytmiska rörelser med olika delar av kroppen som dansaren ofta uttrycker musiken med. Fartfullt, roligt och passligt krävande!
Pole dance, från 12 år
Pole dance är en dans och motionsstil där man använder en från golv till tak räckande stång. Som motionsstil utvecklar stilen styrkka, snabbhet och kordination. I pole dance blandas dans, akrobatik och glädje.
Kursserna är riktade för vuxna och för över 16 åringar. 
 

 

 

För vuxna:
 
Show dans
Showdans påverkas av aktuella fenomen, andra dansstilar, musikstilar och mycket mer men särskilt av jazzdans som showdans baserar sig på. Tekniken på lektionerna baserar sig på jazzdansteknik så som isolation och rytmövningar.
 
I showdans strävar man ofta efter uttrycka olika stämningar och känslor. På lektionerna dansar man till musiknyheter och påverkas av musikvideor och andra dansstilar.
 
Dans för män grunderna
På danslektionerna för män bekantar vi oss med rörelse genom glädje och svettande. Lektionerna består av konditions höjande och kroppens rörlighet ökande övningar, kreativa rörelser och serier och danser. Tidigare erfarenhet krävs inte. Som klädsel passar kläder du kan bra röra på dig i och kom ihåg att ta med en vattenflaska ;) 
Street 
Street-dans utvecklades i början på 1970-talet i USA var unga samlades på gatorna för att dansa till hiphop, funk och jazzmusik. Hiphop-livstilen och street-dansen blev snabbt en trend och nuförtiden kan man dansa street nästan var som helst.  
 
I street-dans är dansarens egna stil viktig. Det finns inget rätt eller fel inom stilen och därför har varje street-danslärare sin egna stil att undervisa och dansa. Street-dans ger också eleverna mer eftersom man på lektionerna arbetar med sin egna stil och rörelser. Street-dans lektionerna innehåller uppvärmning, muskelträning och koreografi till takt av hiphop musik. Street-dans passar för alla i alla åldrar. 
Som klädsel passar kläder du kan bra röra på dig i och inneskor (som inte lämnar märken i golvet).
Modern/contemporary dans
Modern dans har fått sin början i början på 1900-talet då man ville hitta en ny dansform till sidan om de strikta balettreglerna och estetiken. Modern dans lever och ändrar sig starkt med tiden och det föds hela tiden nya riktningar. Modern dans bildas av olika rörelsekvaliteter och man observerar tid, utrymmer, styrka och rörelsens flow. Modern dans söker aktivt olika medel att uttrycka sig med. Improvisation och kreativitet är en viktig del av modern dans. Läraren i modern dans plockar ofta intryck från olika källor och bildar av dem sin egna stil.
Reggaeton 
Reggaeton är en känd dansstil från Latinamerika som blandar olika intryck av karibiska danser och hip hop. Kännetecken för stilen är rytmiska rörelser med olika delar av kroppen som dansaren ofta uttrycker musiken med. Fartfullt, roligt och passligt krävande!
Morgonbalett
På balett lektionerna njuter man av rörelsens vackra estetik och strävar efter illusion av lätthet på vingar av vacker klassisk musik.
 
På lektionerna bekantar man sig med balettens teknik, estetik och kroppskontroll. Lektionerna består av balettstång del som styrker kroppen mångsidigt och hjälper hitta hållningen och balansen. Efter stångdelen gör vi på mittgolvet traditionella teknikserier, diagonaler (genom golvet korta rörelsekombinationer) och till slut en längre dansserie. 
Som klädsel passar kläder man kan röra sig i och kroppen kommer bra fram så att läraren kan lättare se positioner och rörelser. På fötterna mjuka balett tossor eller sockor. 

Balett grunder och fortsättnings grupper
På balett lektionerna njuter man av rörelsens vackra estetik och strävar efter illusion av lätthet på vingar av vacker klassisk musik.
 
På lektionerna bekantar man sig med balettens teknik, estetik och kroppskontroll. Lektionerna består av balettstång del som styrker kroppen mångsidigt och hjälper hitta hållningen och balansen. Efter stångdelen gör vi på mittgolvet traditionella teknikserier, diagonaler (genom golvet korta rörelsekombinationer) och till slut en längre dansserie. 
Som klädsel passar kläder man kan röra sig i och kroppen kommer bra fram så att läraren kan lättare se positioner och rörelser. På fötterna mjuka balett tossor eller sockor. 
Latino show fortsättningsgrupp
På den här lektionen blandar man salsa, reggaeton och show dansstilar. På den hör lektionen får du visa alla dina förtjusande rörelser och dansiver. tunnilla sekoitetaan salsa-, reggaeton- ja showtanssia sopivassa suhteessa. Lektionen passar för dem som dansat redan i några år.
 
Lyrical jazz perusteet
Lyrical baserar sin teknik i jazzdans men har också nyanser från showdansens uttryckande element och accentter. I stilen syns mycket också flow, luftighet och golvteknik från modern dans. Lyrical jazz är en väldigt vacker stil. Låtarna på lektionerna är ofta vackra och starkt känslomässiga.
 
Akrobatik
På akrobatiklektionerna övar vi till exempel på kullerbyttor, hjulningar, att stå på händer och variationer och olika kombinationer av dessa. På lektionerna går vi framåt enligt gruppens nivå men också enligt individernas behov. Läraren kan vid behov bjuda på lättare eller mer krävande versioner av övningarna och kombinationerna. 

Pole dance (nybörjar och fortsättnings grupper, med 5 och 10 gångers rättigheter)
Pole dance är en dans och motionsstil där man använder en från golv till tak räckande stång. Som motionsstil utvecklar stilen styrkka, snabbhet och kordination. I pole dance blandas dans, akrobatik och glädje.
Kursserna är riktade för vuxna och för över 16 åringar. 
Konditionsdanslektioenrna

Konditionslektionerna är lätta danslektioner med låg tröskel att komma med. Vem som helst kan komma med! Till konditionslektionerna säljer vi skilda 10 gångers rättigheter som är i kraft 4 månader efter köp/anmälningsdagen. Rättigheterna är endast i kraft för konditioisdanslektionerna och kan inte användas på andra danslektioner. Efter du köpt rättigheterna till lektionerna kan du gå på lektionerna utan skilda anmälningar, alltid när det passar dig.

Konditionsdanslektionerna är märkta med en ljusröd boll i läsordningen.

 
 
bottom of page