top of page

Nivåer

Babydans 3-12 mån. Med på lektionen kommer mamma, pappa, mormor eller någon annan nära person.

Dans för småbarn 1-2 år. Med på lektionen kommer mamma, pappa, mormor eller någon annan nära person.

Danslek 3-4 år. Från och med 3 år går barnet självständigt på danslektioner som en del av gruppen.

Barndans 4-5 år, 6-7 år. Grupperna är ämnade för nybörjare.

Barndans fortsättning. Eleverna har dansat i minst ett år och går vidare från en nivå till nästa årligen. Då åldern tillåter kan eleven fortsätta i en annan grupp eller med en annan dansstil.

 

Grundnivå = för elever som inte dansat tidigare, som byter dansstil eller som har dansat ungefär ett år.

 

Nivå 1 = för elever som dansat ungefär 1-2 år.

 

Nivå 1 fortsättning = för elever som tränat ifrågavarande dansstil i minst 2 år. De elever som har bytt dansstil börjar med den nya dansstilen på grundnivå.

 

Nivå 2 = för elever som tränat ifrågavarande dansstil i 3-4 år. De elever som har danserfarenhet från en annan dansstil men som byter till en ny stil, börjar med den nya stilen på grundnivå eller nivå 1.

 

Nivå 2 fortsättning = för elever som tränat ifrågavarande dansstil i minst 4 år. De elever som har danserfarenhet från en annan dansstil men som byter till en ny stil, börjar den nya stilen på nivå 1.

 

Nivå 3 = för elever som tränat ifrågavarande dansstil i 4-5 år. Lektionerna är utmanande och på denna nivå tränar eleverna på rekommendation av dansskolan eller läraren.

 

Nivå 4 = för elever som tränat ifrågavarande dansstil i minst 5 år. Lektionerna är utmanande och på denna nivå tränar eleverna på rekommendation av dansskolan eller läraren.

 

Avancerad nivå = på denna nivå tränar eleverna på rekommendation av dansskolan eller läraren.

 

Alla grupper har inte en nivå utskriven. De grupperna är ofta blandgrupper och i dem går undervisningen framåt enligt deltagarnas medelnivå. Nivåförklaringarna hjälper dig att hitta riktlinjer för ditt lektionsval, men tillsammans med läraren kollar vi att du valt en grupp som motsvarar din nivå. I början av terminen behöver vi eventuellt flytta elever från en nivå till en annan för att alla elever ska få möjlighet att träna på sin egen nivå.  Om dessa förändringar talar vi alltid först med eleven och vårdnadshavaren. Ifall du inte hittar en passlig dansstil eller nivå så kan du ringa till oss, vi hjälper dig gärna.

 

Konstfabrikens Dansskola anhåller sig rätten till förändringar. Efter terminsstarten kan det ännu ske förändringar i läsordningen. Kolla våra nätsidor för tid och plats innan du t.ex. går på en ersättningslektion.

 

bottom of page