top of page
Dans på upplevelsernas villkor!

 

För de minsta i familjen erbjuder vi danslektioner från och med 3 månaders ålder. Danshobbyn börjar med babydans tillsammans med föräldern och fortsätter med småbarnsdans, danslek, barndans, lek-break mm.

 

Danshobbyn framskrider från en nivå till nästa och barnen övar olika danstekniska färdigheter genom lek och fantasi. Fantasiövningarna spelar en stor roll för att koncentrationen och dansintresset skall bibehållas.

 

Under lektionerna gör vi förberedande övningar inför kommande år och dansstilar. Man kan börja dansa i våra grupper i vilken ålder som helst. Under lektionerna används olika sorters dans- och musikstilar för att barnen skall lära sig att lyssna på olika sorters musik och hitta rytmen. Genom mångsidiga musikval och dansövningar hittar barnet så småningom den stil som hon eller han gillar bäst, och som äldre går barnet vidare till specifika dansstilar som t.ex. nutidsdans, breakdance eller showdans, vilka kräver mer koncentrationsförmåga.

 

De små danseleverna tar tag i en dansuppgift genom fantasiövningar och lek. Bakom de härliga fantasilekarna ligger alltid en dansteknisk idé, såsom att t.ex. öva balans, koncentration, koordination eller spatial färdighet. Innehållet på lektionen beror på gruppens ålder och nivå. Målet under danslektionerna är alltid att danseleverna skall utvecklas inom dans. För dem som börjar dansa som små är det lätt att fortsätta med vilken dansstil som helst, eftersom danslektionens praxis och vissa danstekniska övningar redan är bekanta.


STILAR:

Babydans 3-12 mån. (tillsammans med förälder)

Dans för småbarn 1-2 år, 2-3 år (tillsammans med förälder)

Danslek 3,5-4 år

Sagobalett 4-5 år

Barndans 4-5 år, 5-6 år, 6-7 år (fr.o.m. 6 års ålder blir de tekniska övningarna under lektionerna allt fler och även danslektionens namn kan ändras till t.ex. nutidsdans för barn. Detta betyder inte att barnet inte i framtiden kan rikta in sig på t.ex. gatudans eller showdans.)

Showdans, Nutidsdans/jazzdans, Förberedande balett (fr.o.m. 6-7 år beroende av hur länge och vad barnet har dansat innan)

Lek-break 5-6 år

Break grundnivå fr.o.m. 7 år

 

 

 

 

 

Danslektioner för 0-7-åringar

bottom of page